Kuukausittainen arkisto: toukokuu 2014

Asennetta yli kaksi miljoonaa kilometriä

Asennekouluttaja Olli Linjalan opeista on tulossa kirja

Ajatus: "Minä olen yhteisöni tärkein ihminen.Oman menestymiseni lisäksi takaan myös muiden hyvinvointia. Jo yksi ihminen voi tuhota yhdessä aikaansaatuja hyviä asioita, pilata yhteisönsä hengen ja suhteet."
Ajatus: "Kielteinen asenne on ammattitaidottomuutta tuhoisampi. Tunne on todellisuutta tärkeämpi toimintaan vaikuttaja". Asenteisiin voidaan vaikuttaa. 

Kirjan työnimi "asennetta yli kaksi miljoonaa kilometriä" tulee siitä, että Olli Linjala ja Anna Maria Vapaavuori ovat  Suomen suosituimmat työyhteisöjen asennemuokkaajat ja oivallusten herättelijät. Takana yli 2 miljoonaa kilometriä myönteisten asenteiden lähettiläinä vähintään yli 700.000:lle  kuulijalle eri tilaisuuksissa. Birminghamissa, JCI:n palkitsema, maailman paras yhteiskuntaa kehittävä koulutus. 

Olen kirjan päätekijä ja lupaan, että voit saada kirjan puoleen hintaan ennen muita kun ilmoitat kiinnostuksesi antamalla tietosi, mene tänne:

linjala.launchrock.co/

Ystävällisesti:

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

 

Puhetaidosta ja sen merkityksestä

Puhetaidosta on hyötyä kaikissa niissä tilanteissa, joissa haluat vaikuttaa toisiin ihmisiin. Hyvä puhetaito parantaa vaikutustaitoja, ja kun tiedät mitä teet, saat kuulijasi vakuuttuneeksi asiastasi.

Tänäkin päivänä antiikin Kreikan ja Rooman puhetaidon mestarien opit ovat arvossaan. Ne ovat pohjana paitsi nykypäivän puhetaidoille myös monille markkinoinnin, viestinnän tai minkä tahansa vaikuttamisen kaavoille, teorioille ja käytännöille sekä kirjalliselle ja muulle viestimiselle. Päivitettynä ja ajatuksella tietysti.

Aristoteles (384 eaa–322 eaa) oli antiikin kreikkalainen filosofi ja tiedemies. Aristoteles erotti kolme syytä, jotka saavat aikaan puheen vakuuttavuuden:

Ethoksen käyttäminen tarkoittaa niiden puhujan ominaisuuksien löytämistä, joiden avulla parhaiten saadaan yleisö vakuuttuneeksi asiasta; yleisemmin henkilön persoona ja status.

Logos tarkoittaa järkeen ja faktoihin vetoamista; yleisemmin kielenkäyttö ja sanavalinnat.

Pathosta käyttämällä pyritään vetoamaan kuulijoiden tunteisiin; yleisemmin laittamalla itse omia tunteitaan peliin, huomioiden kuulijat.

Erityisen tärkeää on se, että osaa kiteyttää sanottavansa lyhyeen ja ymmärrettävään muotoon. Suuret vaikuttajat ovat yleensä olleet myös hyviä puhujia. Puhe on osa kokonaisviestintää. Ääni, ilmeet, eleet ovat kaikki samassa ketjussa.

Hyvin usein " neljäs ulottuvuus" Kairos,  eli ajoitus on merkittävässä osassa, jopa merkittävimmässä esimerkiksi myyntityössä, neuvotteluissa, vaikuttamisessa. Ei siis tarvitse olla välttämättä lainkaan kaikki kaikki sanankäänteet hallitseva ollakseen hyvä puhuja ja vaikuttaja.

Korkeasti koulutetuilla ja merkittävässä asemassa olevillakin saattaa olla erikoinen käsitys  retoriikasta eli puhetaidosta ainakin Suomessa.
Suomessa mielletään helposti, että retoriikka on kaunopuheisuutta, vaikka kaikki puhe - myös luonnollinen keskustelupuheesi ystäväsi kanssa - ovat täynnä retorisia valintoja. Myös kommentoimatta jättäminen tai tunteiden ilmaisematta jättäminen ovat retorisia valintoja. Valinnat eivät tietenkään ole aina tietoisia.

Vaikka retoriikkaa on luonnehdittu suostuttelemisen taidoksi ja vielä useammin kaunopuheisuudeksi, se on kaikkea puheilmaisua uutisten luvusta ammattikieleen ja tunteiden ilmaisusta hiljaisuuteen. Puhetaito ei kuitenkaan ole täysin irrallinen asia tiedoista ja taidoista, asioiden tunteminen on välttämättömyys hyvälle puhetaidolle aiheesta kuin aiheesta. Ja kuinka moni jaksaa ainakaan pidemmän päälle kuunnella sellaista, joka ei itse kuuntele tai edes yritä kuunnella ja ymmärtää keskustelukumppania?

Kaunopuheisuus on vain yksi puhetaidon laji, samoin hyvä verbaliikka. Omien puhetaitojen kehittäminen kannattaa. Ihmisten yksilöllinen, valikoiva tarkkaavaisuus vaikuttaa kuuntelemiseen huomattavasti. Siksi asia on hyvin laaja-alainen ja haasteellinen, mutta aina myös tapauskohtainen. Kyseessä on aina suora lähetys. Kyse on kommunikaatiosta silloinkin, kun vain yksi henkilö on äänessä ja useimmat kuuntelevat. Puhetaito tai taidottomuus voikin muuttaa asiasi täysin.

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Ps. Myynnin tehopäivä koulutuksessa- on  myös tätä aihetta.

Koulutus on hyödyllinen kaikille organisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille sekä johdolle. Kaikille jotka ovat ovat asiakaspinnassa suoraan tai välillisesti. Universaalista myyntitaitoa käsittelevä myyntikoulutuspäivä aktiiviseen henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja myyntiin.

MYYNNIN TEHOPÄIVÄ

Ennakkohinta – 130 euroa hinnasta pois / osallistuja  on voimassa heinäkuun loppuun asti. Varaa heti, saat lisäedun.
Mainitse etu ilmoittautuessasi. 

Torstaina 18.09.2014 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

SE, JOKA HALUAA, KEKSII KEINOT. SE, JOKA EI HALUA, KEKSII SELITYKSET.

SE, JOKA HALUAA, KEKSII KEINOT.
SE, JOKA EI HALUA, KEKSII SELITYKSET.
Monet ovat loistavia selittäjiä miksi joku asia tulee epäonnistumaan tai miksi ei kannata kokeilla tai yrittää, vähemmät päinvastaisia. Uuden kohtaamisessa on todistettu, että meillä on sisäänrakennettuna se, että ensin sanomme uudelle asialle ei useastikin, lopulta uskomme jos se todella on toimiva tai uskomme siihen muutoin.
SE, JOKA HALUAA, KEKSII KEINOT.
SE, JOKA EI HALUA, KEKSII SELITYKSET
Sinun ei ole pakko itse keksiä, voit hakea apua muilta. Katso keneltä tai mistä haet.
SE, JOKA HALUAA, KEKSII KEINOT.
SE, JOKA EI HALUA, KEKSII SELITYKSET.
Esimerkiksi, kun ihminen tietää mitä haluaa ja menee tavoitetta kohti, sillä on ällistyttävä vaikutus toimintaa. Tämä todistuu monilla tavoin.
SE, JOKA HALUAA, KEKSII KEINOT.
SE, JOKA EI HALUA, KEKSII SELITYKSET.

Mitä mieltä itse olet?

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

briantracy_398x126.jpg

Kultainen sääntö palkitsee lopulta- Maailmassa on vielä oikeaa elämää

Jotkut ajattelevat,että toiminta jossa ei lasketa jokaista omaa askelta, työkavereiden auttaminen pyytämättä ja vastaava toiminta on lopulta vain itsekästä toimintaa. Lopullinen tarkoitus on kuitenkin saada vain lisää palkkaa, sitouttaa työnantajaa tai parantaa mahdollisuuksia ylennykseen tai saada valtaa tai saada myöhemmin jotain hyvää. Joka tapauksessa siis  oman edun tavoittelua. Ja sama tietenkin toisinpäin, eli työnantaja on riistäjä ja pomo on paha…

Tämä on vähän samanlaista kriittisyyttä, kuin ns. kultaiselle säännölle on tehty.

( Kultainen sääntö on arjessa toteutettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa, kuin mitä haluaisi itselleenkin tehtävän, tai olemaan tekemättä sellaista mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän.  Kultainen sääntö esiintyy muunnelmina lähes kaikissa  uskonnoissa ja monissa ajatussuunnissa, ja sitä on tarkasteltu uskonnon lisäksi myös tieteen ja humanismin näkökulmasta)

Kultainen sääntö on hyvin pelkistetty moraalinen periaate, ja sitä on siksi pidetty riittämättömänä sovellettavaksi elämän kysymyksissä. Sitä on arvosteltu naiviksi ja idealistiseksi säännöksi, joka ei sovellu kilpailuntäyteiseen maailmaan. Kultaista sääntöä tiukasti noudattava voi myös päätyä seuraamaan miellyttämisen halussaan toista ajattelemattomasti ja kritiikittömästi. ( Wikipedia )

Kumpaakin on äärimmäisen helppo ylitulkita, väärinymmärtää ja käyttää väärin tai yksinkertaistaa liikaa ja saada näyttämään ties miltä. Voi tarttua joka virkkeeseen tässäkin kirjoituksessa ja vääntää sen haluamansa ideologian puolelle tai ottaa yksittäisen esimerkin jossa homma ei toimi näin. VAAN ONKO IHAN PAKKO, AIKUISTEN OIKEESTI? Tämähän johtaa ennemmin tai myöhemmin puutteiden, virheiden ja kaikkeen takertumisen taisteluun.
Joka asiasta löytyy varmasti huono esimerkki ihan tästä todellisuudesta, jonka voimme yleistää esimerkiksi ettei kannata. Kenties ja usein melko varmasti  siihen keskittyminen on pois sekä itseltä, että muilta suuremmasta hyvästä. Meillä on mahdollisuus toimia toisinkin ilman naiiviutta. Meillä on mahdollisuus toimia  pyyteettömästi ajattelematta, joka käänteessä mitkähän nyt ovat tarkoitusperät ja antaen toisille omalla kustannuksella. Ihmisluonto on on suuremmksi osaksi sellainen, että kun antaa niin toinen antaa takaisin. Hyvässä ja pahassa.
( Eivät kaikki ole ainakaan psykoottisia narsisteja ja ainakaan  pahassa, vaikka kaikki iltapäivälehdet otsikoisivatkin niin ja kaikki kaverisi olisivat sitä mieltä)

Tämä voi toimia työelämässäkin kumpaankin suuntaan. Yrityksen johdolta työntekijöille ja työntekijöiltä yrityksen omistajille ja johdolle. Pyyteetöntä antamista ja sisäistä yrittäjyyttä työelämässä ei ole se, että tekee työnsä kuten tehtävä, työnkuva ja työaika on työsopimuksissa määritelty. Sisäinen yrittäjyys alkaa siitä, mihin työsopimukset päättyvät. Kyse on pitkälti asenteista. Ja huomaamme, että  asenne ei ole siis yksityisasia. Se kun vaikuttaa myös toisen leipään ja muuhun  hyvään. Se antaa enemmän, kuin ottaavaikka niin monet ”tietävät” ja kaikki mediat otsikoivatkin useimmiten toisin. Ei aina, mutta lopulta. Lopulta on kuitenkin kyse luottamuksesta. Jos se sitten menee on toimittava toisin, vaikka anteeksikin voi antaa. Tyhmiä riskejä ei pidä ottaa eli antaa koko omaisuuttaan ja kaupan päälle tunnuksiaankin tuntemattomalle….*

Minä sanoisin tämän periaatteen käytäntöä sisäiseksi yrittäjyydeksi. Sisäinen yrittäjyys on perustaltaan asennetta, jolla ihminen ottaa työssään tai missä tahansa tehtävässä  enemmän vastuuta, kuin työnkuva edellyttää. Hän toimii yrittäjämäisesti. Tämä tarkoittaa, että hän on valmis joustamaan omista henkilökohtaisista eduistaan yhteisen edun nimissä. Sellaiselle toimijalle on kysyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Mitään ihmettä on turha odottaa, vaikka niitä joskus tapahtuisikin.  Täytyy tehdä lähtökohtaisesti asenteella minä olen vastuussa. Kultainen sääntö ja sisäinen yrittäjyys palkitse lopulta. Vain kokeilemalla loppuun asti *voit oikeasti tietää onko näin. Sääntö onkin vain voittajille. Häviäjät eivät koskaan tiedä miten se toimii, he ovat nimittäin luovuttaneet yrittämästä sitä jo aikoja sitten ja siirtäneet energiansa todistaakseen ettei se toimi ja keksien uusia mollauksia periaatteelle. Näin tekevät joskus jopa nekin, parhaimmatkin, joiden positiivisuutta ja elämäniloisuuttaan mainostetaan. Jos ei muuten niin  tiukan paikan tullen.( Minä ainakin teen valitettavasti niin, enkä kuulu edellisessä mainituun joukkoon )
Helpomminkin ja positiivisemminkin voisi elää, vai mitä mieltä olet?

Huomaatko kuinka helppoa olisi nyt tarttua siihen, että työnantajahan käyttää sitten häikäilemättä hyväksi ja koskaan et saa korvausta? Tai kun annat vapauden työntekijälle sehän rosvoaa koko yrityksen? Tietenkin raja jossain kulkee, mutta ajattelemalla näin koko ajan vain sitä menetät valtavasti mahdollisuuksia. Se koskee myyntimiestä, se koskee palveluammateissa olevia, se koskee esimiestä, se koskee jokaista tehtävästä riippumatta.

Ajatuksia?

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

 

Myyntikoulutus tästä sinulle maksutta- Idean myynnin vaiheet

Ostokuumeen nostattamisen vaiheet retorisena prosessina. Tätä voi käyttää kaikissa toisille ihmisille ”myytävissä” neuvotteluissa ja jopa vain keskusteluissa
(Kun haluat ihmisten ostavan ideasi)

Vaiheet

Idean myyjä
Idean ostaja / asiakas

1. Aloitus
Kuule, minulla on eräs ajatus
Keskeytit toimintani /ajatteluni
– en pidä siitä

2. Ensihetket kohtaamisessa
Muuta esitystyylisi vastapuolen vetoavimpaan sosiaaliseen tyyliin
Puhe tukee muuta toimintaasi
ja päinvastoin

-Olen tärkeä ja haluan
kunnioitusta.
Osoita sitä (jos osaat) ja saat
anteeksi rutiinieni häiritsemisen

3. Keskustelu jatkuu
(ideaa ei pidä vielä esittää , ostaja ei ole valmis siihen)
Ajattele, että olet idean ostaja. Eläydy hänen maailmaansa.
Ole aidosti kiinnostunut toisen ihmisen sanomasta ja muista viesteistä?
Osaatkohan asettua minun asemaani? Ajattelet vain itseäsi? Jos näkisit asiat oikeasti minun näkökulmastani, lämpiäisin ehkä asiallesi.

4. Älä ylidramatisoi vaikeitakaan tosiasioita. Älä yliargumentoi hyviä asioita.

Nämä eivät ratkaise ”kauppaa”
On kuitenkin merkitystä.
Entä tosiasiat?

5. Kosketusvaihe – tunteella
Keinoja:
- Viittaa kolmanteen personaan
- Keskustele asiakasta kiinnostavista asioista
- Miten sinulla meni
( menee se juttu….
- Mitä haluat……
- Miten perheesi voi?
( Vain, kun olet varma, että voit keskustella tästä tai vastaavantyyppisestä aiheesta kyseisen ihmisen kanssa… )
Hyvä, mutta onko meillä aidosti mitään yhteistä, oletko silti vieras?

6. Rehellisyys on valttia.
Asiat voi esittää silkkihansikkaassa tai runtaten, kumpi parempi?
Fiksuna ihmisenä näet tietysti perimmäisen tarkoitukseni
Ok. Ethän vain huijaa? Mitkä ovat perimmäiset aikomuksesi, mikäli hyväksyn ideasi?
( Onko tästä hyötyä minulle? )

7. Kuume nousee, odota ostoa, sitoutumista, hyväksyntää, kiinnostusta tietää lisää.
Kerroin asian ensiksi sinulle. Miten koet tämän asian?
Minussa nousee ostokuume.
Älä myy enää, anna minun ostaa

Jalosta tästä omaan tarkoitukseesi sopivaksi.
Copyright Pauli Vuorio
Useimmiten tämä toimii tällaisenaan. Lähteet: Retoriikan oppaat, monitaito
projekti, käytännön kokemusta,sekä
Beware the naked man who offers you his shirt ( Harvey Mackay )

 

Mitä mieltä olet tästä? Kerro rohkeasti.

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Haluatko lisää? Enemmän?

Ps. Myynnin tehopäivä koulutuksessa- myös tätä aihetta.
Katso: http://www.powercompetence.fi/7

Brian Tracy koulutusohjelmat

 

Brian Tracy International on luokiteltu jo vuosia yhdeksi maailman parhaista yritysten ja organisaatioiden kouluttamiseen ja tulokselliseen kehittämiseen erikoistuneista yrityksistä. Brian Tracy international on auttanut menestyksellisesti yli 5 miljoonaa ihmistä ja organisaatioita ympäri maailmaa voittamaan henkilökohtaisia ja organisaatioiden haasteita.

Asiakasportfolio sisältää yrityksiä pienyrityksistä monikansallisiin Fortune 500 suuryrityksiin. Asiakkaina on myös hallinnon - ja muita julkisen sektorin organisaatioita.

Asiakkaan tarpeisiin sovellettava koulutusohjelmistomme kattaa henkilökohtaisen kehittymisen, johtamisen, strategian ja tavoitteiden asettamisen, ajankäytön hallinnan ja myyntivalmennuksen.

Ohjelmat esitetään nopeatempoisesti moduleihin jaettuna ja käyttäen hyväksi multimediaa.

Fasilitaattorina toimii koulutettu ja kokenut valmentajamme. Räätälöimme tarvittaessa koulutukset vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Ohjelmiin kuuluu kaikille osallistujille jaettavat työkirjat ja jokaiselle jaetaan koulutuksen lopussa audio-CD:t jatko- ja syventävää opiskelua varten. Modulit sisältävät käytännön harjoituksia.

100 % rahat takaisin takuun, mikäli ette ole tyytyväisiä koulutuksen sisältöön.

 

YLLÄ PARHAIMPAASI -
PERFORM AT YOUR BEST


Avaimet huippusuorituksiin ja oman itsensä johtamiseen

Opi miten asetat tavoitteita, otat vastuun, kommunikoit tehokkaasti, ratkaiset ongelmat, kohtaat haasteet, hallitset ajankäyttöäsi ja otat täyden kontrollin työstäsi ja elämästäsi. Ottamalla käyttöön ”Yllä parhaimpaasi” – koulutusohjelman periaatteet, elämäsi muuttuu. Tulet saavuttamaan enemmän kuin useimmat saavuttavat koko elinaikanaan.

• Avaimet huipputoimijaksi• Dynaaminen itsensä johtaminen

• Huippuesityksen seitsemän periaatetta

• Ota vastuu elämästäsi

• Päästä irti jarruttavista tekijöistä

• Omien tunteiden hallitseminen

• Ohjelmoi mielesi menestymään

• Muuta minäkäsitystäsi

• Mentaalidieetti

• Menestymisen tärkein avain

• Seitsemän askelta tavoitteiden saavuttamiseen• Keskittymisen voima

• Muutoksen haasteet

• Oman uran hallinta

• Aikaansaava tiimityöskentely

• Stressin ja jännityksen eliminointi

• Vapauta luovuutesi!

• Kehitä itsestäsi menestyvä persoona

• Kokonaisuusperiaate

• Saavuta tasapaino

YLIVOIMAINEN MYYNTITAITO -
SUPERIOR SELLING SKILLS

Maailman suosituin myyntikoulutus

”Tänä päivänä taito myydä on tärkeämpi kuin koskaan ennen. Menestys myyntityössä tämän päivän markkinoilla vaatii uudenlaisia huippuluokan myyntitaitoja. 70 prosenttia yrityksistä eivät kouluta myyntihenkilöstöään tänään – ne jotka kouluttavat, hallitsevat markkinoita huomenna.

Tämä koulutusohjelma tarjoaa työkalut, tekniikat ja metodit menestyä paremmin kilpailussa ja mahdollistaa välittömän harppauksen tuloksissa.”

Luo organisaatioosi maailmanluokan myyntitiimi. Opi, miten luot merkittäviä asiakassuhteita. Löydä avainhenkilöt kaupanteossa. Opi löytämään ja ratkaisemaan asiakkaan ongelmat ja asemoimaan itsesi parhaana ratkaisuna. Koulutus tarjoaa nopeasti vaikuttavat ja konkreettisesti mitattavat myynnin kehittämisen välineet. Opi neuvottelemaan kilpailutilanteessa ja myymään muillakin kuin hintaan liittyvillä asioilla. Kehitä taitojasi esitellä tuotteesi/palvelusi vakuuttavasti. Opi metodi miten sinetöit kaupan.

HALLITSE AJANKÄYTTÖSI -
MANAGING YOUR TIME

Parantaaksesi tehokkuuttasi ja tuloksiasi sinusta on tultava ajankäytön expertti. Mikään toinen asia elämässä ei ole niin kiinteästi sidoksissa menestykseen, kuin kyky tehokkaaseen ajankäytön hallintaan!

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää ajankäytön hallinnan psykologia. Se antaa käytännön työkaluja, jotka pystyt välittömästi siirtämään käytäntöön.

• Strategisten tavoitteiden asettaminen
• Asioiden priorisointi
• Suunnittelu ja organisointi
• Aikavarkaiden eliminointi
• Epävarmuuden ja epäröinnin voittaminen
• Delegointi ja kommunikointi
• Elämän tasapainottaminen

STRATEGINEN JOHTAMINEN -
STRATEGIC LEADERSHIP

Tiedon määrä, teknologia ja kilpailu kehittyvät nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Selviytyäkseen ja menestyäkseen johtajien, esimiesten ja organisaatioiden on voitettava kilpailijansa toiminnassa, yhteistyössä ja ajattelussa – joka päivä. Tullakseen parhaaksi organisaatio tarvitsee parhaat ihmiset.

”Strateginen johtaminen” tarjoaa avaimet kehittymiseen maailmanluokan johtajaksi sekä rakennuspalikat huipputiimin rakentamiseen tarjoamalla ideoita, metodit, strategiat ja tekniikat, joita miljoonat valmennuksen käyneet huippujohtajat menestyksellisesti käyttävät ympäri maailmaa.

Osallistujana opit käytännönläheiset ja käytännössä toimiviksi todetut tavat suunnitella, organisoida, johtaa ja motivoida paremmin kuin koskaan ennen. Opit hyödyntämään resursseja paremmin ja toimimaan tehokkaasti ja ketterästi muutoksessa.

Kouluttajina toimivat Brian Tracy Internationalin kouluttamat ja sertifioimat valmentajat

 

 Ota yhteyttä kun haluat tietää lisää.
Nyt myös avoin koulutus syksyllä 2014, joka hieman poikkeaa yllä esitetystä

Brian Tracy - valmennusohjelma:  Yllä parhaimpasi - kasva huipputoimijaksi
http://www.powercompetence.fi/11

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

 

Työhyvinvointia

-Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä.

 

Parhaimmillaan työ edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Hyvässä kunnossa jaksaa enemmän ja elpyy rasituksista nopeammin. Henkiseen hyvinvointiin liittyy myönteinen perusasenne, tyytyväisyys elämään ja työhön, paineensietokyky sekä oman itsensä hyväksyminen vahvuuksineen ja puutteineen. Kaiken kaikkiaan työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä kokemuksina ja asenteina.

Tietenkin mukana on yksilöiden omia henkilökohtaisia asioita, joihin ei aina voi niin paljon vaikuttaa. Suurin asia on kuitenkin asenne, miten suhtaudumme siihen miten asiat ovat tai eivät ole.

Mihin asioihin tulee paneutua? Loistava esimerkki on Miska Oy:n toimitusjohtaja Helena Kokko, jonka  johdolla on luotu useita työyhteisön kehittäjä -koulutuksia.

Työssä pitää olla plus-energiaa ja työstä tulee saada energiaa.

Tutkimukset kertovat, että vähintään kerran viikossa. Työssä pitäisi olla imua. Vähintään pari kertaa kuukaudessa. Se tarkoittaa, että työ vie mennessä, siten ettei huomaakaan kun työpäivä on tullut loppuun. Ja työssä täytyy olla työn iloa. Konkreettisesti vähintään kerran kuukaudessa.

Entä koska alkaa mennä huonosti? Miinusenergiaa tulee erityisesti siitä, että alkaa kuulua kommentteja/ lauseita: aina, ikinä, ei koskaan, vaan, joku muu, taas, ei se kuitenkaan onnistu jne…. Nämä ovat psykologisesti avioerolauseita, joita on ollut eroavilla pareilla ennen eroa tarpeeksi pitkään. Toinen miinusenergia tulee kyynisyydestä, joka taas johtaa joustamattomuuteen. Ja sitten tulee työuupumus.

Työhyvinvoinnin ongelmat voivat ilmetä yksilö- tai ryhmätasolla tai molemmilla.Yksilöllä ongelmana on usein jaksaminen, ryhmässä ilmenee erimielisyyden ilmaisuja, toisen osapuolen mitätöimistä, vastustusta tai muita törmäyksiä. Siis konflikteja.

Asenne on merkittävässä roolissa. Pelkkä tieto ei pelasta. Jos halu puuttuu, koko ammattitaitokin voi menettää merkityksensä.  Vuosittain jopa noin 4 000 suomalaista jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä on liian suuri menetys niin ihmisille, työpaikoille kuin yhteiskunnallekin.

 

 

Lähteitä: Työterveyslaitos, Helena Kokko, Olli Linjala, www.stm.fi/tyosuojelu/tyohyvinvointi, Mas Do -kampanja

 

Työhyvinvointi koostuu monesta tekijästä

 • työntekijän terveydestä
 • työntekijän jaksamisesta
 • työpaikan turvallisuudesta
 • hyvästä työn hallinnasta
 • työilmapiiristä ja
 • johtamisesta

Sosiaali ja terveysministeriö/ työhyvinvointi

 

Tärkeää

 • avoimuus kaikissa asioissa
 • 100 % keskinäinen luottamus
 • selkeät päämäärät
 • onnistumisten edellytykset
 • yksilön vastuun kokonaisvaltainen ymmärrys
 • rehellinen palaute
 • vilpitön onnistumisten "tuulettaminen"
 • todellinen työstä riippumaton tasa-arvo
 • lupa erehtyä, epäonnistua tai olla väärässä
 • tunteiden merkityksen ymmärtäminen

Olli Linjala, asennekouluttaja: Työyhteisöjen hyvinvoinnin kouluttaja

 

Pauli Profiili

 

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Ps. Myynnin tehopäivä koulutuksessa- sivutaan myös tätä aihetta.

Koulutus on hyödyllinen kaikille organisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille sekä johdolle. Kaikille jotka ovat ovat asiakaspinnassa suoraan tai välillisesti. Universaalista myyntitaitoa käsittelevä myyntikoulutuspäivä aktiiviseen henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja myyntiin.

MYYNNIN TEHOPÄIVÄ

Ennakkohinta – 130 euroa hinnasta pois / osallistuja  on voimassa heinäkuun loppuun asti. Varaa heti, saat lisäedun.
Mainitse etu ilmoittautuessasi. 

Torstaina 18.09.2014 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7