Kuukausittainen arkisto: lokakuu 2014

Kaiken perusta on myynti

Myynti on yrityksen avaintoimintoja. Kun yritys saa myyntiä, se mahdollistaa sen, että jatkossakin yritys ylipäätään voi pidemmän päälle olla olemassa.

Myynti on se keino, jolla maamme talous voi nousta. Myynti saa aikaan talouskasvua ja työpaikkoja.

Tänä päivänä puhutaan siitä uhasta, että netti, tekoäly tai teknologia ylipäätään korvaa ihmisen, ja että se on uhka erityisesti myyjille.

Ongelma myynnin arvostuksessa on, että myyjiksi kutsutaan kaikkia tilauksen vastaanottamisen ja asiakaspalvelun tehtäviä suorittavia henkilöitä, vaikka he itse omissa tehtävissään suorastaan vierastaisivat sanaa myynti.

Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö luo myyntiä, jota ei muulla tavoin synny. Asiakas ei esimerkiksi edes tiedä hyvästä ratkaisusta tai huomaa sitä ilman häneen suunnattua aktiivista myyntityötä.Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö ei olekaan niitä uhattuja ”alimman tason tehtäviä”, vaan erittäin vaativia ja ennen muuta oleellisimpia toimintoja.

Sillä mitä hyötyä on ideasta, jota kukaan ei halua ostaa? Mitä hyötyä on tuotannosta, ellei ole myyntiä? Mistä tulee sitä rahaa, jolla maksetaan palkat ja niiden sivukulut, kiinteät kustannukset sekä niin verot kuin pikkujoulutkin? Niinpä. Siitä, että syntyy myyntiä.

Myyntityö herättää monissa pelkoja, sillä siinä mitataan tunnuslukuja ja myyjäkin joutuu helposti vertailun kohteeksi. Status ei tule paperilla eikä teorian kautta, ja tämäkin saattaa pelottaa. Korkealla koulutustasolla, älykkyydellä tai todistuksilla kun ei itsessään ole painoa myyntityössä. Näitä pelkoja ja halun puutetta tulee esille, mm. siten että sanotaan, että ei mulle sovi, ja myyjät ovat sellaisia ja vaikka mitä keksitään. Suurin myyntipelko keksintö on, että uskotaan, että asiakas ostaa jos ostaa. Tämä tarkoittaisi ettei myyjän ajankäytöllä, taidoilla tai millään olisi mitään merkitystä. Lähes kaikki tietävät, että se ei ole totta.

Ehkä suurin väärinymmärrys on kuitenkin pelkän tuote-esittelyn luuleminen myyntityöksi ja karrikoidut käsitykset yhden alan, yhden yrityksen, jopa yhden myyjän käyttäytymisen perusteella. Kun luulot ovat mitä ovat, myyjät ovat aina yrittäneet keksiä pyörää uudelleen, eli miten saisi isompaa myyntiä ”tekemättä mitään” ja ”ettei ainakaan tarvitsisi soittaa tai tehdä asiakaskäyntejä”. Tämä koskee niin palkansaajina kuin yrittäjinäkin toimivia myyjiä.

Tänä päivänä puhutaan siitä uhasta, että netti, tekoäly tai teknologia ylipäätään korvaa ihmisen, ja että se on uhka erityisesti myyjille.
Ongelma myynnin arvostuksessa on, että myyjiksi kutsutaan kaikkia tilauksen vastaanottamisen ja asiakaspalvelun tehtäviä suorittavia henkilöitä, vaikka he itse omissa tehtävissään suorastaan vierastaisivat sanaa myynti.
Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö luo myyntiä, jota ei muulla tavoin synny. Asiakas ei esimerkiksi edes tiedä hyvästä ratkaisusta tai huomaa sitä ilman häneen suunnattua aktiivista myyntityötä.
Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö ei olekaan niitä uhattuja ”alimman tason tehtäviä”, vaan erittäin vaativia ja ennen muuta oleellisimpia toimintoja. Myös kun hankitaan liidejä, niille tehokkain tapa on usein henkilökohtainen kontakti ja olemme taas perusasioiden äärellä.

Useimmissa myynnin lajeissa kentältä kuuluva viesti niin myyjiltä itseltään, konsulteilta kuin kouluttajilta on kuitenkin äärimmäisen selkeä.

Parhaita tuloksia saavat edelleenkin aikaiseksi he, jotka ottavat ahkerimmin kontakteja ja jotka luovat asiakassuhteita palvelemalla asiakkaita. Ja miten he sen tekevät? Aktiivisella henkilökohtaisella myyntityöllä!

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Yksi Myynnin tehopäivä- myyntikoulutuksen aiheista on tämä.

Koulutus on hyödyllinen kaikille organisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille sekä johdolle. Kaikille jotka ovat ovat asiakaspinnassa suoraan tai välillisesti. Universaalista myyntitaitoa käsittelevä myyntikoulutuspäivä aktiiviseen henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja myyntiin.