Kuukausittainen arkisto: joulukuu 2014

Tämän lukeminen saattaa olla sinulle tuhansien eurojen arvoinen. Heti. Maksutta.

       Retorisia keinoja: Otantaa

 

 • Ensimmäinen keino parantaa kuunneltavuutta: Puhu selvästi
 • Kun olet tehnyt hyväksyntää vaativan kysymyksen, odota vastausta.
  - Esimerkiksi myyntityössä kaupan pyytämisen jälkeen, on suorastaan kultainen sääntö.
 • Voit tehostaa taukoa, muillakin kuin puheviestinnän keinoilla.
 • Kolmanteen persoonaan vetoaminen on tehokas keino.
  Kolmas persoona voi olla tietty henkilö, nimeämätön henkilö, ryhmä,
  yritys, ammattiryhmä jne… valitse tilanteeseen sopiva.
 • Epäselvyys tai väärin sanominen voivat olla vaikuttavia keinoja, kun tiedät mitä teet
  ja miksi. Ota huomioon kuuntelija. Älä aliarvioi yleisöä.
 • Tietyn asian sanominen kokonaisuuden sisällä on tarkoitus edesauttaa sitä, ettei se ole asia
  joka jää ainoana mieleen. Esimerkiksi myyntityössä Hyöty- hinta- Hyöty.
  Hinta ei siis jää viimeiseksi asiaksi vaan hyöty.
 • Tee yllättäviä rytminmuutoksia
  - Rajoitetusti!
 • Anna kuunneltavan / yleisön osallistua.
  - Hallitse mitä, milloin ja kuinka kauan.
 • Vaikeissa tilanteissa : Käyttäydy hämmentävästi
  - Tee muuta kuin mitä sinulta eniten odotetaan.
 • Painotukset voivat muuttaa asiat täysin toisiksi.
  Tämä toimii silloinkin kun keskustelukumppani tietää, että painottaminen on tahallista.
 • Kuuntele, niin asiakaskin kuuntelee helpommin sinua!

Nämä ovat keinoja joilla on retorinen, siis puheopin pohja. Oheisviestintä on kyllä erittäin merkittävässä asemassa. Pukeutuminen, eleet, ilmeet, etäisyys jne… ovat merkittävässä roolissa, sanat vähemmässä. Kun sanoihin lisätään  sävyt, painot, ajoitus, tauot, kuuntelu ja kaikki muut puheviestinnän alueet merkitys voi ohittaa jopa koko muun  nonverbaalisen viestinnän. Yleisemmin nonverbaali viestintä voittaa.

Kun haluat lisää, varaa osallistuminen:

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

 

Kun myyntihenkilö tekisi työaikana töitä täysillä, jo se auttaisi

Taidon kehittyessä laadun arvostus suhteessa määrän arvostukseen normaalisti nousee entisestään. Pahimmillaan tästä syntyy tappava rutiini, omalle mukavuusalueelle siirtymiseen, joka näkyy esimerkiksi siten, että myyjä kontaktoi lopulta vain vanhoja tuttuja asiakkaitaan ja myynti ei enää kasva. Kun näin tapahtuu  pitkän aikaa, myyjälle syntyy jopa pelko uusasiakashankintaan. Onhan se vaativampaa ja raskaampaa. Pelkästään mukavuusalueella oleminen kuitenkin tappaa myyjän. Hallinnan tunne on tärkeä tunne, jos se katoaa , tie vie helposti muuhun.

ASENNE, AHKERUUS, ARVOSTUS, AJANKÄYTTÖ, AITOUS ja AHNEUS SAADA TULOKSIA JA ASIAKAS TYYTYVÄISEKSI.

Varaa osallistumisesi nyt.

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Kokeneet ja hyvin koulutetutkin myyjät tekevät usein samoja virheitä

Asiakkaaseen ei ole mitään suhdetta.

Liian vähän aitoa kiinnostusta asiakkaaseen.

Vääriä tai vaarallisia kysymyksiä.

Vastaväitteiden käsittäminen henkilökohtaisiksi.

Itsehillinnän puute.

Ja uskomattamimpiin kuuluvia on että ammattimyyjistäkin osa jättää kauppaa pyytämättä tilanteissa, joissa pitäisi ehdottomasti kauppaa pyytää.

Myynnin tehopäivä

Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Varaa paikkasi nyt.

Pauli Profiili

 

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Maailman yleisin tehtävä

Myyntityöstä on tullut menestyksekäs ura hyvin erilaisille ja eritaustaisille ihmisille.
Joillekin myyntityön alku ja kehittyminen on helpompaa ja toisilla on pidempi tie, mutta oikeasti ei ole olemassa ihmistä joka on syntynyt myyjäksi tai sitten kaikki ovat syntyneet myyjiksi.

Usein myyntityö on monia taitoja vaativa laji, jossa kokonaisuus ratkaisee. Ratkaisuja ja erityistä
tuoteosaamista vaativissa lajeissa elämänkokemus ja ihmisten kanssakäymisen historia on eduksi, suoraviivaisemmassa myyntityössä erityisesti kyky innostaa toista ihmistä.

Poikkeuksellisista  kyvyistä tai lahjoista voi tehdä itselleen joko esteen kehittyä myyjänä tai sitten voimakkaan ponnahduslaudan. Mikäli arvostus , motivaatio ja halu kohdistuu omiin erityisosaamisiin enemmän, kuin niiden käyttämiseen tehdäkseen myyntityössä tuloksia vie tie usein muualle. Kun on elämänkokemuksen kautta tai muutoin esimerkiksi poikkeuksellisen hyvät tiedot vaikkapa maantiedosta, tietystä alasta tai näyttelijänlahjoja ne voi, kun on siihen  halua valjastaa myyntityöhön. Alaa vaihtaessa omaa ammattitaustaansa voi käyttää myynnin apuna, kun muistaa, että käytännössä ne toimivat myynnin apuvälineenä.

Myyjän työkalupakissa onkin hyvä olla paljon tavaraa. Suurin osa työkalupakista sijaitsee myyjän päässä. Vaikka kaikkia työkaluja ei koskaan tarvitsisi käyttää, ne tuovat varmuutta itseluottamukseen. Työkalupakki koostuu hyvinkin erilaisista asioista. Lahjoista, kokemuksista, koulutuksesta, omasta terveydestä, erityistaidoista,  sekä psyykkisistä ominaisuuksista ja kestävyydestä.

Yksinkertaiset mallit, jotka kuka tahansa voi monistaa ja jalostaa itselleen ovat toimivimpia.

Koulutus, jossa ei ole lainkaan "höttöä". Koulutus jossa ei ole powerpointteja. Koulutus jossa teoriat ovat varmasti testattuja.

Myynnin tehopäivä

Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Varaa paikkasi nyt.

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Mistä myyntikoulutuksessa on kyse?

Myyntikoulutuksessa, jossa koulutetaan myyjiä tai myyjiksi lähteviä on kyse siitä mitä myyjä voi tehdä myyntinsä hyväksi. Organisaatio voi tietenkin tehdä myyjien hyväksi tai pahaksi paljonkin. Silloin johdon pitää kouluttautua asiaan.

Myyntikoulutuksessa koulutetaan myyntitaitoa, miten tehdään kauppaa ja silloinkin johdon on tietysti hyvä olla mukana.

Myynnin tehopäivä on avoin koulutus, johon kannattaa tulla pidemmältäkin.
( Yleensä avoimessa tilaisuudessa on osallistujia ympäri Suomea )

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Koulutuksen saa tilattua myös organisaatioon vain omalle porukalle, omiin tiloihin.

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Todellinen myyjä on kansantaloudellisesti tärkeimpiä henkilöitä

Kaiken digitaalisuuden ja sen hypetyksen keskellä ei pidä unohtaa hyviä aktiivisen henkilökohtaisen myyntityön taitoja ja lainalaisuuksia.Kun välineitä käytetään oikein nykymaailmassa saadaan lämpiä tai kuumia liidejä. Silloinkin jonkun ne täytyy hoitaa kaupaksi asti. Oikeaa myyjää tarvitaan lähes kaikissa tapauksissa.

Myyjä on henkilö joka vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen myönteisesti, vaikuttaa keskiostoon ja asiakkaiden pysyvyyteen. Monissa tapauksissa ilman myyjää kauppaa ei synny lainkaan!

Vanha Englannin sana ”sell” tarkoitti auttamista tai antamista. Ei suinkaan sitä mitä mielikuvat ovat myyjästä joillain tai Suomessa ensimmäiset mielikuvat joillain sanasta myyjä. Todellinen myyjä on kansantaloudellisesti tärkeimpiä henkilöitä!

Hyväksi myyjäksi tullaan vain todellisten kokemusten kautta. Tätä matkaa voidaan lyhentää huomattavasti koulutuksella. Jotain kertoo myös se, että kokeneidenkin myyjien toiminnassa muutamat perusasiat unohtuvat ilman päivittämistä. Aina voi olla parempi. Opit sitten uutta tai opit jo tietämäsi asian uudestaan se auttaa.

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Nyt etuhinta osallistumiselle. Oli myyntitiimissäsi yksi tai useampi henkilö, tervetuloa!

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Mitä tekee myyjällä ilmalla myyntiä?

Myyntityössä myyjän kannattaa kysyä itseltään vähintään nämä  kolme kysymystä.

 • Kuinka paljon työajastani käytän asiakkaan kanssa tehtävään myyntiprosessiin?
  - Toisin sanoen kuinka paljon vietän oikeaa laatuaikaa asiakkaan kanssa, josta myyntitulos syntyy.
  Suuressa osassa myyntityössä suurin osa kaupoista syntyy henkilökohtaisen myyntityön kautta silloin kun nollaan vuorovaikutustilanteessa asiakkaan kanssa.
  Monelle on mukavampaa tehdä kirjallisia tarjouksia tai olla muulla mukavuusalueella, kun ei tarvitse olla ainakaan vääntötilanteessa asiakkaan kanssa.
 •  Kuinka paljon  myyntitapahtuman asioista vaikuttaa myönteisesti asiakkaan ostopäätökseen?
  - On paljon asioita, joita myyntiprosessiin kuuluu ja sellaisia, joilla päästään prosessissa eteenpäin.
  Monelle on myös mukavampaa tehdä tiettyjä asioita kuin niitä, jotka vaativat täyttä keskittymistä,kovuutta tai vaativaa tilanneälyä. Asioille on oikeat aikansa ja myös asiakaan vaatimuksia täytyy toteuttaa. Toiminta vastaväitteiden suhteen voi joko ruokkia ostohalua tai lannistaa sitä.
 •  Kuinka paljon ajasta ja energiasta suuntaan kaupan päättämiseen?
  -
  Osa myyjistä ei pyri voimallisesti itse viemään kauppaa päätökseen vaan odottaa, että asiakas tekee siitä aloitteen. Tämä on tietysti myös myyntiprosessin tavoite. Mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu, myyjän täytyy ottaa aloite käsiinsä. Koko myyntitapahtuman aikana,  kun ollaan vuorovaikutustilanteessa kannattaa pitää tavoite kirkkaana mielessä. Se tavoite on kaupan aikaan saaminen. Pelkkä ajatus ei kuitenkaan riitä, vaan tavoite vaatii toimintaa.
  Aina ajan ja energian suuntaaminen käytännön toimissa ei tarkoita suoraan kaupan pyytämistä, vaan koko prosessin ohjaamista kohti kaupan päätöstä. Monesti juuri niin, että ohjataan asiakas itse päätökseen menemiseen.

Tärkein yhdistävä tekijä näille asioille on: Tekeekö myyjä asioita, joista syntyy  myyntituloksia?
Maailmanlaajuisena yleistyksenä noin 20% myyjistä tekee 80% tuloksista.

Taas kerran täytyy todeta, että hei, tämähän toimisi varmaankin lähes kaikessa työelämän tehtävissä ja miksei muuallakin. Vain muutamaa sanaa täytyy muuttaa. Jo sanojen  myynti ja myyjä muuttaminen itsellesi tärkeäksi asiaksi muuttaa homman luonteen.

Varsinainen jymypaukku  on se, että tämä ei ole synnynnäisten ominaisuuksien peliä vaan lähes kuka tahansa pystyy harjoittelemalla ja asenteitaan muuttamalla tulemaan paremmaksi myyjäksi ja saamaaan myyntiä aikaan.Usko pois.

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi