Kokeneet ja hyvin koulutetutkin myyjät tekevät usein samoja virheitä

Asiakkaaseen ei ole mitään suhdetta.

Liian vähän aitoa kiinnostusta asiakkaaseen.

Vääriä tai vaarallisia kysymyksiä.

Vastaväitteiden käsittäminen henkilökohtaisiksi.

Itsehillinnän puute.

Ja uskomattamimpiin kuuluvia on että ammattimyyjistäkin osa jättää kauppaa pyytämättä tilanteissa, joissa pitäisi ehdottomasti kauppaa pyytää.

Myynnin tehopäivä

Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Varaa paikkasi nyt.

Pauli Profiili

 

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Maailman yleisin tehtävä

Myyntityöstä on tullut menestyksekäs ura hyvin erilaisille ja eritaustaisille ihmisille.
Joillekin myyntityön alku ja kehittyminen on helpompaa ja toisilla on pidempi tie, mutta oikeasti ei ole olemassa ihmistä joka on syntynyt myyjäksi tai sitten kaikki ovat syntyneet myyjiksi.

Usein myyntityö on monia taitoja vaativa laji, jossa kokonaisuus ratkaisee. Ratkaisuja ja erityistä
tuoteosaamista vaativissa lajeissa elämänkokemus ja ihmisten kanssakäymisen historia on eduksi, suoraviivaisemmassa myyntityössä erityisesti kyky innostaa toista ihmistä.

Poikkeuksellisista  kyvyistä tai lahjoista voi tehdä itselleen joko esteen kehittyä myyjänä tai sitten voimakkaan ponnahduslaudan. Mikäli arvostus , motivaatio ja halu kohdistuu omiin erityisosaamisiin enemmän, kuin niiden käyttämiseen tehdäkseen myyntityössä tuloksia vie tie usein muualle. Kun on elämänkokemuksen kautta tai muutoin esimerkiksi poikkeuksellisen hyvät tiedot vaikkapa maantiedosta, tietystä alasta tai näyttelijänlahjoja ne voi, kun on siihen  halua valjastaa myyntityöhön. Alaa vaihtaessa omaa ammattitaustaansa voi käyttää myynnin apuna, kun muistaa, että käytännössä ne toimivat myynnin apuvälineenä.

Myyjän työkalupakissa onkin hyvä olla paljon tavaraa. Suurin osa työkalupakista sijaitsee myyjän päässä. Vaikka kaikkia työkaluja ei koskaan tarvitsisi käyttää, ne tuovat varmuutta itseluottamukseen. Työkalupakki koostuu hyvinkin erilaisista asioista. Lahjoista, kokemuksista, koulutuksesta, omasta terveydestä, erityistaidoista,  sekä psyykkisistä ominaisuuksista ja kestävyydestä.

Yksinkertaiset mallit, jotka kuka tahansa voi monistaa ja jalostaa itselleen ovat toimivimpia.

Koulutus, jossa ei ole lainkaan "höttöä". Koulutus jossa ei ole powerpointteja. Koulutus jossa teoriat ovat varmasti testattuja.

Myynnin tehopäivä

Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Varaa paikkasi nyt.

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Mistä myyntikoulutuksessa on kyse?

Myyntikoulutuksessa, jossa koulutetaan myyjiä tai myyjiksi lähteviä on kyse siitä mitä myyjä voi tehdä myyntinsä hyväksi. Organisaatio voi tietenkin tehdä myyjien hyväksi tai pahaksi paljonkin. Silloin johdon pitää kouluttautua asiaan.

Myyntikoulutuksessa koulutetaan myyntitaitoa, miten tehdään kauppaa ja silloinkin johdon on tietysti hyvä olla mukana.

Myynnin tehopäivä on avoin koulutus, johon kannattaa tulla pidemmältäkin.
( Yleensä avoimessa tilaisuudessa on osallistujia ympäri Suomea )

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Koulutuksen saa tilattua myös organisaatioon vain omalle porukalle, omiin tiloihin.

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Todellinen myyjä on kansantaloudellisesti tärkeimpiä henkilöitä

Kaiken digitaalisuuden ja sen hypetyksen keskellä ei pidä unohtaa hyviä aktiivisen henkilökohtaisen myyntityön taitoja ja lainalaisuuksia.Kun välineitä käytetään oikein nykymaailmassa saadaan lämpiä tai kuumia liidejä. Silloinkin jonkun ne täytyy hoitaa kaupaksi asti. Oikeaa myyjää tarvitaan lähes kaikissa tapauksissa.

Myyjä on henkilö joka vaikuttaa asiakkaan ostopäätökseen myönteisesti, vaikuttaa keskiostoon ja asiakkaiden pysyvyyteen. Monissa tapauksissa ilman myyjää kauppaa ei synny lainkaan!

Vanha Englannin sana ”sell” tarkoitti auttamista tai antamista. Ei suinkaan sitä mitä mielikuvat ovat myyjästä joillain tai Suomessa ensimmäiset mielikuvat joillain sanasta myyjä. Todellinen myyjä on kansantaloudellisesti tärkeimpiä henkilöitä!

Hyväksi myyjäksi tullaan vain todellisten kokemusten kautta. Tätä matkaa voidaan lyhentää huomattavasti koulutuksella. Jotain kertoo myös se, että kokeneidenkin myyjien toiminnassa muutamat perusasiat unohtuvat ilman päivittämistä. Aina voi olla parempi. Opit sitten uutta tai opit jo tietämäsi asian uudestaan se auttaa.

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Nyt etuhinta osallistumiselle. Oli myyntitiimissäsi yksi tai useampi henkilö, tervetuloa!

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Mitä tekee myyjällä ilmalla myyntiä?

Myyntityössä myyjän kannattaa kysyä itseltään vähintään nämä  kolme kysymystä.

 • Kuinka paljon työajastani käytän asiakkaan kanssa tehtävään myyntiprosessiin?
  - Toisin sanoen kuinka paljon vietän oikeaa laatuaikaa asiakkaan kanssa, josta myyntitulos syntyy.
  Suuressa osassa myyntityössä suurin osa kaupoista syntyy henkilökohtaisen myyntityön kautta silloin kun nollaan vuorovaikutustilanteessa asiakkaan kanssa.
  Monelle on mukavampaa tehdä kirjallisia tarjouksia tai olla muulla mukavuusalueella, kun ei tarvitse olla ainakaan vääntötilanteessa asiakkaan kanssa.
 •  Kuinka paljon  myyntitapahtuman asioista vaikuttaa myönteisesti asiakkaan ostopäätökseen?
  - On paljon asioita, joita myyntiprosessiin kuuluu ja sellaisia, joilla päästään prosessissa eteenpäin.
  Monelle on myös mukavampaa tehdä tiettyjä asioita kuin niitä, jotka vaativat täyttä keskittymistä,kovuutta tai vaativaa tilanneälyä. Asioille on oikeat aikansa ja myös asiakaan vaatimuksia täytyy toteuttaa. Toiminta vastaväitteiden suhteen voi joko ruokkia ostohalua tai lannistaa sitä.
 •  Kuinka paljon ajasta ja energiasta suuntaan kaupan päättämiseen?
  -
  Osa myyjistä ei pyri voimallisesti itse viemään kauppaa päätökseen vaan odottaa, että asiakas tekee siitä aloitteen. Tämä on tietysti myös myyntiprosessin tavoite. Mikäli näin ei kuitenkaan tapahdu, myyjän täytyy ottaa aloite käsiinsä. Koko myyntitapahtuman aikana,  kun ollaan vuorovaikutustilanteessa kannattaa pitää tavoite kirkkaana mielessä. Se tavoite on kaupan aikaan saaminen. Pelkkä ajatus ei kuitenkaan riitä, vaan tavoite vaatii toimintaa.
  Aina ajan ja energian suuntaaminen käytännön toimissa ei tarkoita suoraan kaupan pyytämistä, vaan koko prosessin ohjaamista kohti kaupan päätöstä. Monesti juuri niin, että ohjataan asiakas itse päätökseen menemiseen.

Tärkein yhdistävä tekijä näille asioille on: Tekeekö myyjä asioita, joista syntyy  myyntituloksia?
Maailmanlaajuisena yleistyksenä noin 20% myyjistä tekee 80% tuloksista.

Taas kerran täytyy todeta, että hei, tämähän toimisi varmaankin lähes kaikessa työelämän tehtävissä ja miksei muuallakin. Vain muutamaa sanaa täytyy muuttaa. Jo sanojen  myynti ja myyjä muuttaminen itsellesi tärkeäksi asiaksi muuttaa homman luonteen.

Varsinainen jymypaukku  on se, että tämä ei ole synnynnäisten ominaisuuksien peliä vaan lähes kuka tahansa pystyy harjoittelemalla ja asenteitaan muuttamalla tulemaan paremmaksi myyjäksi ja saamaaan myyntiä aikaan.Usko pois.

Myynnin tehopäivä
Torstaina 29.01.2015 Holiday Inn Yliopistonkatu 44, TAMPERE
http://www.powercompetence.fi/7

Pauli Profiili

Pauli Vuorio
Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Kaiken perusta on myynti

Myynti on yrityksen avaintoimintoja. Kun yritys saa myyntiä, se mahdollistaa sen, että jatkossakin yritys ylipäätään voi pidemmän päälle olla olemassa.

Myynti on se keino, jolla maamme talous voi nousta. Myynti saa aikaan talouskasvua ja työpaikkoja.

Tänä päivänä puhutaan siitä uhasta, että netti, tekoäly tai teknologia ylipäätään korvaa ihmisen, ja että se on uhka erityisesti myyjille.

Ongelma myynnin arvostuksessa on, että myyjiksi kutsutaan kaikkia tilauksen vastaanottamisen ja asiakaspalvelun tehtäviä suorittavia henkilöitä, vaikka he itse omissa tehtävissään suorastaan vierastaisivat sanaa myynti.

Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö luo myyntiä, jota ei muulla tavoin synny. Asiakas ei esimerkiksi edes tiedä hyvästä ratkaisusta tai huomaa sitä ilman häneen suunnattua aktiivista myyntityötä.Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö ei olekaan niitä uhattuja ”alimman tason tehtäviä”, vaan erittäin vaativia ja ennen muuta oleellisimpia toimintoja.

Sillä mitä hyötyä on ideasta, jota kukaan ei halua ostaa? Mitä hyötyä on tuotannosta, ellei ole myyntiä? Mistä tulee sitä rahaa, jolla maksetaan palkat ja niiden sivukulut, kiinteät kustannukset sekä niin verot kuin pikkujoulutkin? Niinpä. Siitä, että syntyy myyntiä.

Myyntityö herättää monissa pelkoja, sillä siinä mitataan tunnuslukuja ja myyjäkin joutuu helposti vertailun kohteeksi. Status ei tule paperilla eikä teorian kautta, ja tämäkin saattaa pelottaa. Korkealla koulutustasolla, älykkyydellä tai todistuksilla kun ei itsessään ole painoa myyntityössä. Näitä pelkoja ja halun puutetta tulee esille, mm. siten että sanotaan, että ei mulle sovi, ja myyjät ovat sellaisia ja vaikka mitä keksitään. Suurin myyntipelko keksintö on, että uskotaan, että asiakas ostaa jos ostaa. Tämä tarkoittaisi ettei myyjän ajankäytöllä, taidoilla tai millään olisi mitään merkitystä. Lähes kaikki tietävät, että se ei ole totta.

Ehkä suurin väärinymmärrys on kuitenkin pelkän tuote-esittelyn luuleminen myyntityöksi ja karrikoidut käsitykset yhden alan, yhden yrityksen, jopa yhden myyjän käyttäytymisen perusteella. Kun luulot ovat mitä ovat, myyjät ovat aina yrittäneet keksiä pyörää uudelleen, eli miten saisi isompaa myyntiä ”tekemättä mitään” ja ”ettei ainakaan tarvitsisi soittaa tai tehdä asiakaskäyntejä”. Tämä koskee niin palkansaajina kuin yrittäjinäkin toimivia myyjiä.

Tänä päivänä puhutaan siitä uhasta, että netti, tekoäly tai teknologia ylipäätään korvaa ihmisen, ja että se on uhka erityisesti myyjille.
Ongelma myynnin arvostuksessa on, että myyjiksi kutsutaan kaikkia tilauksen vastaanottamisen ja asiakaspalvelun tehtäviä suorittavia henkilöitä, vaikka he itse omissa tehtävissään suorastaan vierastaisivat sanaa myynti.
Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö luo myyntiä, jota ei muulla tavoin synny. Asiakas ei esimerkiksi edes tiedä hyvästä ratkaisusta tai huomaa sitä ilman häneen suunnattua aktiivista myyntityötä.
Aktiivinen henkilökohtainen myyntityö ei olekaan niitä uhattuja ”alimman tason tehtäviä”, vaan erittäin vaativia ja ennen muuta oleellisimpia toimintoja. Myös kun hankitaan liidejä, niille tehokkain tapa on usein henkilökohtainen kontakti ja olemme taas perusasioiden äärellä.

Useimmissa myynnin lajeissa kentältä kuuluva viesti niin myyjiltä itseltään, konsulteilta kuin kouluttajilta on kuitenkin äärimmäisen selkeä.

Parhaita tuloksia saavat edelleenkin aikaiseksi he, jotka ottavat ahkerimmin kontakteja ja jotka luovat asiakassuhteita palvelemalla asiakkaita. Ja miten he sen tekevät? Aktiivisella henkilökohtaisella myyntityöllä!

 

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Yksi Myynnin tehopäivä- myyntikoulutuksen aiheista on tämä.

Koulutus on hyödyllinen kaikille organisaatioiden työntekijöille ja yrittäjille sekä johdolle. Kaikille jotka ovat ovat asiakaspinnassa suoraan tai välillisesti. Universaalista myyntitaitoa käsittelevä myyntikoulutuspäivä aktiiviseen henkilökohtaiseen vaikuttamiseen ja myyntiin.

Kaikkein tärkeintä on ASENNE

Tärkein tekijä menestyksessä on asenne oli sitten kyse yrittämisestä, työstä tai muusta elämästä.
Esimerkiksi Carnegie instituutin tutkimukseen, jossa haastateltiin yli 300.000 ihmistä eri aloilta,
perustuen tiedon osuus on 7,5 %, taidon 7,5 % ja asenteen osuus menestystekijänä on peräti 85 %.
Lukuisat muut tutkimukset ja omakohtaiset kokemukset sekä ihmisten kertomukset joko suoraan
tai rivien välistä tukevat tätä niin vahvasti, että kyysessä on tosiasia, vaikka asenne joskus
ymmärretäänkin erilailla ihmisten kesken tai jopa hassusti.

 

Onnistuminen tuottaa onnellisuutta vasta sitten, kun siitä osaa nauttia.
Tunne on todellinen ihmisten välisen kanssakäymisen laadun mittari.
Tunne on tärkeämpi kuin todellisuus.
Menestyminen ja ihmissuhteet ovat taidetta. Urautuminen rutiineihin tuhoaa ne.
Kehon kieli on alitajunnan rehellistä viestintää. Tahtomattamme se kavaltaa asenteemme.
Olemuksella ja käyttäytymisellä me kavallammeitsetunnon tilan.
Myönteinen asenne imuroi onnistumisen paikkoja, kielteisyys hylkii niitä.
Asenne ohjaa toimintaamme järjen vastaisesti.
Järjellä ajattelemme ja teemme päätöksiä – toimintaamme kuitenkin ohjaa tunne.
Urautuminen arjen rutiineihin tappaa ihmisestä halun.
Halu on tärkeämpi kuin kyky.
Kielteisyys synkistää ihmisen ja tappaa jopa elämisen halun.
Kielteisyys tuhoaa perheet, harrastukset, työyhteisöt.
Kielteisyydellä ei ole käyttöä elämässä, työssä eikä harrastuksissa.
Tapa rutiinit ennen kuin ne tappavat sinusta onnistumisen halun.
Jos huominen voisi olla hivenenkin parempi, miksi se alkaisi tänään?
Palvelu ja ihmisten kohtelu ovat kaksi täysin eri asiaa.
Töykeä kohtelu on loukkaus, joka johtaa kostotoimenpiteisiin.
Ihminen elää tunteilla, se on kaiken toiminnan alkulähde.
Itsetunto määrittää henkisen hyvinvointimme tai pahoinvointimme.
Itsetuntoa tulee hoitaa jatkuvasti.
Asenne ei ole ihmisen yksityisasia kotona, töissä eikä harrastuksissa.
Olemme vastuussa asenteistamme mm. työkavereillemme.
Asenteellamme joko helpotamme tai vaikeutamme työkavereittemme onnistumista.
Asenteellamme joko vähennämme tai lisäämme myös työkavereittemme työtaakkaa.
Kielteinen asenne tulee kalliiksi.

21.10.2014 BEST WESTERN PREMIER Hotel Katajanokka Merikasarminkatu, Helsinki.

Klikkaa kuvaa tai mene linkistä. Tule mukaan.

http://vaikutus.fi/koulutuspaketit/ollilinjala-juhlaseminaari2.html

Seminaarilogo piirroskuvan + tekstin kanssa iso

Ihmiset eivät osaa perusmatematiikkaa?

Kerrottakoon heti aluksi, että en todellakaan ole matemaattinen nero. Todenäköisesti olen matemaattisesti teitä lahjattomampi ja taitamattomampi. Kouluarvosanani matikasta eivät olleet kovinkaan ihmeellisiä.
Olen kuitenkin huomannut, että ne korkeastikin koulutetut, jotka eivät ole työssään tai muissa toimissaan ole juuri missään tekemisissä laskemisen kanssa kadottavat perusmatematiikan, kun riittävä määrä vuosia sen käytöstä on kulunut. Toisaalta taas sitten ne, jotka ovat aikanaan opetelleet ilman taskulaskinta laskemaanosaavat paremmin kun asiat on oikein päähän taottu.
Työssään edes vähän laskuja tekevä koulussa onneton laskija voi voittaa helposti kertaluontoisissa tehtävissä matetiikassa hyvin päntänneen. Kumman vähän mielestäni osataan laskea oikein ja kumman paljon lasketaan väärin ihan peruskäytännön asioihin liittyviä laskuja, kun selaisia tulee eteen. Usko omaan osaamiseen on kuitenkin usein ylivankka kun on kyse "itsestäänselvyyksistä".

Mihin kaikkeen tämä sittenh vaikuttaa? Hyviin moneen asiaan. Ajatteluumme työstä, rahasta, siihen mitä sanomme tiedoksi.
Seuraavassa on yksi esimerkki, mistä on saatu kummasti facebook päivityksiä aikaiseksi ja muutamalla blogisaitilla jopa riitaa aikaiseksi. Merkittävää on, että hyvinkin suuri osa laskee tämän "yksinkertaisen "laskutoimituksen väärin. Idea on tietenkin siinä, että kerro vain vastaus, älä kaavaa. Vasta kymmenen vastauksen jälkeen voidaan keskustella kaavasta. Olen saanut käsityksen, että "alakoulun" lapset voittavat ilmeisesti tässä yksinkertaisessa laskutoimituksessa 30 – 55 vuotiaat aikuiset. Toisaalta voittavat he monissa muissakin asioissa. Tietenkin tässä  saattaa tulla ihan erilainen jakauma, kuin esim. facebookissa. Voi olla, että moni myös hakee vahvistusta joltain muulta tai tarkistaa jostain ennen, kuin kirjoittaa vastauksen tänne. Sehän EI siis ole idea tässä.
6 – 1 x  0 + 2:2 = ?

Pauli Profiili

Pauli Vuorio

Puh 050 570 8163
pauli.vuorio@powercompetence.fi
www.powercompetence.fi

Myynti on neljän asian yhdistelmää tekemisen suhteen.

Myynti on neljän asian yhdistelmää tekemisen suhteen.
Tiedon, taidon, asenteen ja psykologian. Se missä suhteessa ne ovat riippuu sinusta, asiakkaasta, tuotteesta, tilanteesta, historiasta, vähän sattumastakin. Suurimmassa osassa ovat useimmissa lajeissa asenne ja psykologia.
Kaikkia täytyy olla, mutta asenne on ihan päin honkia, ei sitä voi korvata muulla.

Yrittäjä- Johtaja- Esimies- Myyntimies tai nainen- Asiakaspalvelija …

KAUPAN TEKIJÄ / KAUPPAA TEKEVÄ.

Myyntikoulutuksen ohjelma ja ehdot. Myynnin tehopäivä 18.09.2014

 

 

powercompnce MYYNNIN TEHOPÄIVÄ tapahtuma

Hirveä, kauhea puhelinmyynti

Ei tarvinne hirveästi käsitellä sitä, että monelle työpaikat ovat tänä päivänä kiven alla. Puhui kenen kanssa tahansa, niin usein työpaikoista puhuttaessa asenne on valmiiksi, että puhelinmyyntiä en ainakaan mene tekemään. Ellei sitten ole kyseessä alan ammattilainen joka on todistanut itselleen että tässäkin pätee, että jos hallitsee asian, se on silloin jopa helppoa.

Puhelinmyyjät ovat useinkin rasittavia, mikä ei tarkoita että he osaisivat myydä tai kaikkia kutsua myyjiksi, pikemminkin päinvastoin. Yleistäminen siis myyntiin on varsin epäoikeudenmukaista. Yhtä epäoikeudenmukaista, kuin verrata autokouluun menijöitä ajotaidoiltaan ammattimaisiin rallikuskeihin tai oikeasti hyviin ”tavallisiin” autonkuljettajiin.

Se, että työn saanti puhelinmyynnistä on kohtuullisen helppoa ei  tarkoita sitä, että ihan kenen tahansa kannattaisi toimeen hakea saatikka, että mihin tahansa kannattaisi mennä mihin pääsee. Tehtävässä kuitenkin oppii kummasti taitoja, joista on myöhemmin hyötyä, kuten myyntiammattilaisuudesta muutoinkin. Kunhan on ahkera,  eihän missään myyntityössä muutoin harjannu tai saa tulosta aikaan. Ja tärkeimpiä asioita monille  tänä päivänä onkin oppia tekemään ihan oikeasti töitä.

Tässä vaiheessa on syytä todeta, että toivottavasti kerrankin ne,  joille sana puhelinmyynti sokeuttaa lukemisen kaikelle sisällölle tai määritteelle mitä puhelinmyynti oikeasti on, että lehtimyynti on koko ajan pienenevä osa puhelimella tehtävää myyntityötä ja muutoinkin koko kuluttajamyynti on vain osa kaikesta puhelimella tehtävästä kaupanteosta. Lisäksi on hyvin merkittävä asia, että oikeastaan kaikki myyjät jotka tekevät henkilökohtaista aktiivista myyntityötä ovat tapaamisen sopimiseen liittyen, tarkennuksia kysyen tai asiakkaan soittaessa ovat tekemisissä puhelinmyynnin kanssa.

Myynti opettaa paljon ja puhelimella tehtävä myyntityö osana sitä todella paljon. Puhelimella tehtävässä kaupanteosta saa arvokasta kokemusta moneen asiaan ja se on erittäin hyvä ponnahduslauta moneen asiaan. Se, että joiltain tulee tyrmääviä ensityrmäyksiä kasvattaa oppimaan erittäin tärkeää asiaa elämässä. Se on torjutuksi tulemisen käsittelykyky. Myyntityö opettaa konkreettisesti, että epäonnistuminen ei ole maailmanloppu. Eikä sekään ole maailmaloppu jos ei saa luotua mitään suhdetta itselle aiemmin tuntemattomaan ihmiseen.

Ammattimainen myyjä saa erittäin marginaalisesti tyrmäyksiä siihen nähden mitä asiasta on kirjoitettu jo pari vuosikymmentä medioissa ja millaisena jotkut assosioivat sanan puhelinmyynti. Kyseessä on erittäin demonisoitu normaalin kaupankäynnin laji. Se on kuitenkin monin osin itse ansainnut demonisoitumisen, mikä ei kuitenkaan oikeuta vetämään ruksia kaiken puhelimella tehtävän myyntitoiminnan päälle.

Varsinkin yritysmyynnissä on monissa tapauksissa ainoa oikeasti järkevä vaihtoehto jo pelkästään hinnoittelun ja kustannusten takia tehdä henkilökohtaista kontaktointia puhelimitse. Se mikä on muuttunut ja jossa mennään metsään on kylmässä kontaktoinnissa mennä lähes suoraan ”ostatko” vaiheeseen ja käyttää maneereitä. Ihmisiin täytyy luoda ensin suhde ja koko ajan mennään siihen suuntaan, että suhde on hyvä olla olemassa jo ennen kontaktointia. Asiakkaan ensikieltäytyminen on usein vain refleksireaktio, mutta se ei ole asiakkaan eikä maailman vika.

Markkinointiin verraten henkilökohtainen kontakti on osaajalle edelleen täysin ylivoimainen tapa toimia ja clousausvaiheessa sitä edelleen tarvitaan, monilla aloilla jopa enemmän kuin koskaan tätä ennen. Tämä ei ole ristiriidassa millään tavalla sen kanssa, että yhtä tosiasia on se, että tarvitaan kohdennusta koko ajan paremmin ja paremmin, eikä kaikkea sokkona soiteta läpi, kuten ei tämän maailman aikaan enää tehdä kaikkea ovelta ovelle myyntinäkään. Puhelimella tehtävän kaupankäynti ja sen osa-alueet on hyvin tärkeä osa aktiivista henkilökohtaista myyntityötä ja aktiivinen henkilökohtainen myynti on erittäin tärkeää tänäkin päivänä.

Ja mikä kaikkein tärkeintä: Myynti pitää yritykset pystyssä ja yritykset yhteiskuntaa pystyssä.

 

Mm. tästä asiaa myynnin koulutuspäivässä MYYNNIN TEHOPÄIVÄ 18.09.2014.

Klikkaamalla kuvaa pääset tarkempiin tietoihin.

 

powercompnce MYYNNIN TEHOPÄIVÄ tapahtuma